PKP Przewozy Regionalne
22 9436 lub 42 9436
Połączenie
z: do:
Tymczasowe zmiany w kursowaniu pociągów dla stacji:

Ogłoszenia o wynikach postępowań wg Ustawy Pzp

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
50-085 Wrocław, REGON 017319719-00173

działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr PREK-251/09/2009 na agencyjną sprzedaż biletów oraz udzielanie informacji w kasach biletowych na stacjach: Żmigród, Brzeg Dolny, Korzeńsko, Miękinia, Smolec, Biały Kościół, Jelcz Miłoszyce, Osola, Skokowa, Zgorzelec Miasto, Żarów, Lubań Śląski ogłoszonym na stronie internetowej www.pr.pkp.pl pod poz. 47/2009 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223,poz.1655 z późn.zmianami)
Informuje, o rozstrzygnięciu w dniu 27.11.2009 r. przedmiotowego postępowania przetargowego ogłoszonego na stornie internetowej zamawiającego w dniu 17.09.2009r pod poz. 47/2009 r.

1. Na realizację Zadania nr 1 – agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Żmigród
wybrano ofertę firmy :
Małgorzata Grzegorczyk
ul.Mościckiego 28/1
52-110 Wrocław

z ceną ofertową 290 819,28 PL netto, 354 799,52 PLN brutto
Progi prowizji:
- bil. jednorazowe PR – 9,9 %
- bil. okresowe PR – 6,5 %
- bil. Na pociągi innych przewoźników - 2,5 %
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt. wg kryterium cena, oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu.


2. Na realizację Zadania nr 2- agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Brzeg Dolny
wybrano ofertę firmy :
Małgorzata Grzegorczyk
ul.Mościckiego 28/1
52-110 Wrocław

z ceną ofertową 192 649,92 PL netto, 235 032,90 PLN brutto
Progi prowizji:
- bil. jednorazowe PR – 9,7 %
- bil. okresowe PR – 6,9 %
- bil. Na pociągi innych przewoźników - 2,5 %
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt. wg kryterium cena, oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu.


3. Na realizację Zadania nr 3- agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Korzeńsko
wybrano ofertę firmy :
Alicja Augustyniak
ul. Kolejowa 24 Korzeńsko
55-140 Żmigród
z ceną ofertową 125 184,72 PL netto, 152 725,36 PLN brutto
Progi prowizji:
- bil. jednorazowe PR – 28,5 %
- bil. okresowe PR – 25 %
- bil. Na pociągi innych przewoźników - 2,5 %
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt. wg kryterium cena, oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu.

4. Na realizację Zadania nr 5- agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Smolec
wybrano ofertę firmy :
Danuta Baćmaga
ul. Główna 26/4 Smolec
55-080 Kąty Wrocławskie
z ceną ofertową 99 201,36 PL netto, 121 025,65 PLN brutto
Progi prowizji:
- bil. jednorazowe PR – 29 %
- bil. okresowe PR – 29 %
- bil. Na pociągi innych przewoźników - 2,5 %
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt. wg kryterium cena, oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu.

5. Na realizację Zadania nr 7- agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Jelcz Miłoszyce
wybrano ofertę firmy :
Przedsiębiorstwo Handlowe „RENA” Renata Kukowska
ul. Kolejowa 6 Miloszyce
55-230 Jelcz -Lasowice
z ceną ofertową 67 935,28 PL netto, 82 942,04 PLN brutto
Progi prowizji:
- bil. jednorazowe PR – 30 %
- bil. okresowe PR – 30 %
- bil. Na pociągi innych przewoźników - 2,5 %
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt. wg kryterium cena, oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu.

6. Na realizację Zadania nr 8- agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Osola wybrano ofertę firmy :
Małgorzata Grzegorczyk
ul.Mościckiego 28/1
52-110 Wrocław
z ceną ofertową 134 393,76 PL netto, 163 960,39 PLN brutto
Progi prowizji:
- bil. jednorazowe PR – 27,5 %
- bil. okresowe PR – 13 %
- bil. Na pociągi innych przewoźników - 2,5 %
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt. wg kryterium cena, oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu.

7. Na realizację Zadania nr 9- agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Skokowa wybrano ofertę firmy :
Małgorzata Grzegorczyk
ul.Mościckiego 28/1
52-110 Wrocław
z ceną ofertową 171 741,84 PL netto, 209 525,04 PLN brutto
Progi prowizji:
- bil. jednorazowe PR – 24,9 %
- bil. okresowe PR – 7,9 %
- bil. Na pociągi innych przewoźników - 2,5 %
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt. wg kryterium cena, oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu.

8. Na realizację Zadania nr 10- agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Zgorzelec Miasto wybrano ofertę firmy :
Firma „CARO” Styk Wioletta
ul. Łużycka 56a/1
59-900 Zgorzelec
z ceną ofertową 231 388,00 PL netto, 282 293,36 PLN brutto
Progi prowizji:
- bil. jednorazowe PR – 25 %
- bil. okresowe PR – 10 %
- bil. Na pociągi innych przewoźników - 2,5 %
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt. wg kryterium cena, oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu.

9. Na realizację Zadania nr 11- agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Żarów wybrano ofertę firmy :
P.H.U. „SZYMEK” Alicja Gładyś
ul. Dworcowa 5
58-130 Żarów
z ceną ofertową 143 792,64 PL netto, 175 427,02 PLN brutto
Progi prowizji:
- bil. jednorazowe PR – 20 %
- bil. okresowe PR – 15 %
- bil. Na pociągi innych przewoźników - 2,5 %
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt. wg kryterium cena, oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu.

10. Na realizację Zadania nr 12- agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Lubań Śląski wybrano ofertę firmy :
P.U.H. „BETA” Beata Krawczyńska
ul. Dworcowa 1
59-800 Lubań
z ceną ofertową 127 570,56 PL netto, 155 636,08 PLN brutto
Progi prowizji:
- bil. jednorazowe PR – 24 %
- bil. okresowe PR – 24 %
- bil. Na pociągi innych przewoźników – 2 %
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt. wg kryterium cena, oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu.

11. Postępowanie na realizację Zadania nr 4 -agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Miękinia
zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty.

12. Postępowanie na realizację Zadania nr 6 -agencyjna sprzedaż biletów PKP na stacji Biały Kościół wpłynęła 1 oferta firmy:
Lucyna Kaznowska
Biały Kościół 17
57-100 Strzelin
wykonawca został wykluczony a oferta odrzucona z postępowania o udzieleniu zamówienia.
© Copyright by Przewozy Regionalne
Powered by WEBPUBLICA intelligence online
Adres wydrukowanej strony: http://old.przewozyregionalne.pl/ogloszenia-o-wynikach-postepowan-wg-ustawy-pzp,s,0,5155.htmlWydrukowano dnia 2017-01-18© Copyright by PKP Przewozy Regionanalne 2005-2017Oprogramowanie: WEBPUBLICA intelligence on line