PKP Przewozy Regionalne
22 9436 lub 42 9436
Połączenie
z: do:
Tymczasowe zmiany w kursowaniu pociągów dla stacji:

Ogłoszenia o wynikach postępowań wg Ustawy Pzp


Wynik postępowania na agencyjną sprzedaż biletów
na stacji Łuków, Biała Podlaska, Dęblin, Puławy Miasto, Dęblin


Zamawiający „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 93 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług polegających na agencyjnej sprzedaży biletów jednorazowych i biletów na przejazdy wielokrotne pociągami uruchamianymi przez Spółkę „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w kasie biletowej na stacji Łuków, Biała Podlaska, Dęblin i przystanku osobowy Puławy Miasto:
część I sprzedaż biletów na stacji Łuków,
część II zamówienia sprzedaż biletów na stacji Biała Podlaska oraz
część IV zamówienia sprzedaż biletów na przystanku osobowym Puławy Miasto.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – art. 93 ust. 1 pkt. 4;
III część - sprzedaż biletów na stacji Dęblin nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - art. 93 ust. 1 pkt. 1.
© Copyright by Przewozy Regionalne
Powered by WEBPUBLICA intelligence online
Adres wydrukowanej strony: http://old.przewozyregionalne.pl/ogloszenia-o-wynikach-postepowan-wg-ustawy-pzp,s,0,5221.htmlWydrukowano dnia 2017-01-18© Copyright by PKP Przewozy Regionanalne 2005-2017Oprogramowanie: WEBPUBLICA intelligence on line