PKP Przewozy Regionalne
22 9436 lub 42 9436
Połączenie
z: do:
Tymczasowe zmiany w kursowaniu pociągów dla stacji:

Ogłoszenia o wynikach postępowań wg Ustawy Pzp


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Zamawiający Przewozy Regionalne sp. z o.o. Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w Lublinie 20-406 Lublin, ul. Gazowa 4 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług polegających na agencyjnej sprzedaży biletów jednorazowych i biletów na przejazdy wielokrotne pociągami uruchamianymi przez Spółkę Przewozy Regionalne sp. z o.o. w kasie biletowej na stacji Sadurki, Łuków, Biała Podlaska, Terespol, wybrano oferty złożone:

- Część I Sadurki - przez Wykonawcę Pana Jacka Partykę prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie „Prowadzenie kasy biletowej” Sadurki 140”C”/4 24-150 Sadurki. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Część II Łuków - przez Wykonawców Jadwiga Zalewska, Teresa Borkowska, Bogumiła Bilik, Jadwiga Sierpień - „HIT” Spółka Cywilna ul. Dworcowa 1 21-400 Łuków. Oferta złożona przez ww. Wykonawców jest jedyną ofertą i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Część III Biała Podlaska - przez Wykonawców Justyna Durma, Alina Grontkowska, Anna Lewkowicz, Krystyna Kozłowska, Mariola Melaniuk, Teresa Mikiciuk, Joanna Rewczuk, Franciszka Sitniczuk, Anna Zwolińska - MENOS s.c.
ul. Stacyjna 1 21-500 Biała Podlaska. Oferta złożona przez ww. Wykonawców jest jedyną ofertą i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Część IV Terespol - przez Wykonawcę Panią Justynę Durma prowadzącą działalność gospodarczą o nazwie ADARA ul. Gruntowa 10 21-550 Terespol na agencyjną sprzedaż biletów na stacji Terespol. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.
© Copyright by Przewozy Regionalne
Powered by WEBPUBLICA intelligence online
Adres wydrukowanej strony: http://old.przewozyregionalne.pl/ogloszenia-o-wynikach-postepowan-wg-ustawy-pzp,s,0,5562.htmlWydrukowano dnia 2017-01-18© Copyright by PKP Przewozy Regionanalne 2005-2017Oprogramowanie: WEBPUBLICA intelligence on line